Koliki je porez na nekretnine

Koliki je porez na nekretnine

Koliki je porez na nekretnine, kada se plaća?

Nekretnine su zadnjih godina postale dosta unosni business, bilo da je riječ o njihovoj prodaji ili najmu. Pitanja koja se najčešće postavljaju su koliki je porez na nekretnine, kada i koliko se plaća kod kupnje, prodaje, gradnje ili nasljeđivanja? Da li se možda porez ne mora platiti itd. Porez se plaća gotovo svugdje, čak i kada je riječ o darovnoj nekretnini. Razlike su u tome da li ste recimo prvi kupac nekretnine, da li prodajete nekretninu nakon kupnje, da li nasljeđujete nekretninu, da li recimo nakon rastave braka uređujete imovinske odnose oko nekretnine. Svaka od navedenih stavki ima drugačiji način oporezivanja nekretnine. Za detaljne informacije koliki je porez na nekretnine i tko sve ima pravo na oslobođenje plaćanja poreza, kao i o nasljednim i darovnim nekretninama savjetujemo vam da posjetite web stranicu Središnjeg državnog portala gdje je u detalje objašnjeno sve vezano za poreze na nekretnine. Mi ćemo ukratko navesti osnove oko poreza na nekretnine.

Koliki je porez na nekretnine, razlike u plaćanju

Naravno da postoji razlika između nekoga tko prvi put kupuje nekretninu i nekoga tko prodaje nekretninu. Koliki je porez na nekretnine se razlikuje. Primjerice, oni koji su se odlučili kupiti prvu nekretninu i žele riješiti svoje stambeno pitanje ne plaćaju porez na promet nekretnine do određene veličine stana, a to ovisi o broju članova u tom domaćinstvu. Npr za jednočlano domaćinstvo oslobođenje poreza je do 50 četvornih metara, za dvočlano do 65, tročlano do 80 itd. Plaća se porez na razliku. Ako netko prodaje nekretninu kupljenu u roku od pet godina, gubi se pravo na oslobođenje poreza i plaća se porez na cijelu vrijednost. Kod kupnje zemljište za kuću kao prve nekretnine, oslobađa se plaćanje poreza do zemljišta veličine 600 kvadrata, naravno na razliku se plaća porez. Kod nasljeđivanja nekretnine porez ne plaća, ali samo ako se nekretnina stječe bez naknade. Proda li se nasljedna nekretnina među nasljednicima, plaća se porez kao i kod svakog kupca. Porez ne plaćaju ni bivši bračni drugovi koji nakon rastave uređuju imovinske odnose vezano za nekretnine. Porez se također ne plaća kod kupnje nekretnine na području posebne državne skrbi ako se tamo prijavljuje mjesto prebivališta, ili ako ta nekretnina služi za obavljanje određenih djelatnosti. Koliki je porez na nekretnine je pitanje na koje je drugačiji odgovor ovisno o kakvoj nekretnini je riječ.

Koliki je porez na nekretnine, kako izbjeći porez

Na web stranici porezne uprave naći ćete odgovor na pitanje kako doći do poreznog oslobođenja, i koja vam je sve dokumentacija potrebna za navedeno. Ukratko, građani koji ne moraju plaćati porez na promet nekretnina su; Građani koji steknu nekretninu u postupku vraćanja oduzete imovine. Izbjeglice ili prognanicu koji su stekli svoju nekretninu zamjenom nekretnine u inozemstvu. Zaštićeni najmoprimac koji kupuje stan/zgradu/kuću u kojem će stanovati na temelju ugovora o najmu. Građani koji kupuju zgradu/kuću/stan kao i zemljište na kojem imaju stanarsko pravo. Bračni drug, potomak ili netko drugi tko je s primateljem napravio ugovor o doživotnom uzdržavanju. Koliki je porez na nekretnine uvijek uvelike ovisi o tome za što nekretnina služi i kako ste ju kupili ili možda naslijedili. Za pitanje koliki je porez na nekretnine najbolje je posavjetovati se u poreznoj upravi, jer oni vam jedino mogu reći koje povlastice imate ili nemate pri porezu na nekretninu, sve ovisi zapravo o vama.

Tagovi:

Banke Slovenija

Banke Slovenija

Prema Zakonu o bankama, Banke Slovenija dobivaju ovlaštenja za pružanje bankarskih usluga, međusobno priznatih usluga i dodatnih financijskih usluga. U istraživanju slovenskog internetskog bank

Trebam novac danas

Trebam novac danas

Jednog se jutra probudite tek da shvatite da vam novac treba sada, loš kredit vas proganja i hrpe računa čekaju na plaćanje. Kakav je osjećaj? Prilično razorno, zar ne? Shvatiti da vam novac tr

Može li sudužnik dići kredit

Može li sudužnik dići kredit

Sudužnici će možda moći urediti bankovni račun (koji se naziva i naplatom sredstava na bankovnom računu) koji imate zajedno s nekim drugim tko nije vaš supružnik. Vjerovnik može uzeti novac s v