Integracija Bugarskih banaka u međunarodne platne sustave ne samo da predstavlja suštinski korak prema olakšavanju globalnog poslovanja, već isto tako postavlja temelje za sveobuhvatni ekonomski rast