S razvojem interneta i društvenih mreža, tarot je pronašao svoje mjesto u virtualnom svijetu, gdje entuzijasti i praktičari ove drevne vještine mogu dijeliti svoje znanje i iskustva. Tarot i društvene