Tarot kao drevni sustav simboličkih slika nudi jedinstveni pristup razumijevanju vlastite psihe i duhovne stvarnosti. Svaki od tarot arkanuma, od Maga do Svijeta, sadržava bogatstvo simbolike koja mož