Seksualno zdravlje i sigurnost pri korištenju seksualnih oglasa su izuzetno važni aspekti koje treba uzeti u obzir prilikom sudjelovanja u takvim aktivnostima. Informiranje o seksualnom zdravlj