Tarot kao sredstvo samopomoći: Kako koristiti karte za osobni razvoj nije samo ezoterična praksa predviđanja budućnosti, već je u moderno doba sve više prepoznat kao alat za introspekciju i samorazumi