Brzina svjetlosti je jedna od osnovnih fokus točaka fizičara oduvijek. Iako danas imamo odgovor na pitanje kolika je brzina svjetlosti u vakuumu, nekada davno znanstvenici, točnije fizičari su se popr