Kada se u vezi dogodi prijevara, povjerenje je najčešće narušeno, a to može biti posebno teško kada se radi o seksualnoj vezi. No, nije nemoguće izgraditi povjerenje nakon takvog događaja. Ključni fak