U nastojanju da se osvoji srce koje nije sklonije našim čarima, prije svega je ključno odustati od klasičnih pristupa. Ponekad čak i sexy razgovori, koji u mnogim situacijama mogu poslužiti kao alat z