Kao što nam i članak pod brojem 91 govori, roditelj ili skrbnik ima odgovornost, dužnost te pravo da se pobrine za zaštitu i dobrobit djeteta te da pomaže u ostvarenju njegovih ili njezinih razvojnih