Digitalizacija je donijela brojne promjene u različitim aspektima našeg života, a seksualno oglašavanje nije izuzetak. U eri digitalizacije, oglašavanje se sve više preusmjerava na online platforme, š