### Zašto je važno znati kako izgraditi fond za hitne slučajeve kao osnovu financijske stabilnosti?

Izgradnja fonda za hitne slučajeve predstavlja jedan od ključnih koraka prema postizanju financijsk