Kada se korisnici prijavljuju na sex oglase, važno je da budu oprezni i da budu svjesni mogućnosti da se na tim stranicama nalaze lažni profili. Prepoznavanje lažnih profila može biti izazovno jer pre