Iako na prvo se čini da nema velikih razlika između direktora i člana uprave, zapravo postoji nekoliko bitnih stvari koje morate znati oko uloge i dužnosti koje obnašaju direktor i član uprave. Iznena