Umijeće slušanja u vezi nije samo važna komponenta komunikacije, već je temelj za razumijevanje i empatiju prema partneru. Kako aktivno slušati i razumjeti partnera kroz empatijsku komunikaciju podraz