Komunikacija je ključni element u jačanju seksualne svijesti i otvorenosti prema vlastitim željama i potrebama. Seks telefon i samopomoć mogu biti korisni alati u ovom procesu, pružajući sigurno okruž