U kontekstu mističnih i ezoteričnih praksi, tarot kartama se pripisuju duboki simbolički značaji koji prelaze granice pukog predviđanja budućnosti. Numerologija, kao ključni aspekt okultne znanosti, i