Nekoliko je osnovnih ljudskih kretnji danas pretvoreno u sportove i natjecanja. Atletika obiluje takvim disciplinama, a svakako najzastupljenija je trčanje u različitim varijantama. To je nekako i log