Potrošnja i unos kalorija odgovorni su za vašu trenutnu tjelesnu masu. Koliko kalorija treba potrošiti dnevno direktno će zavisiti o vašoj želji da li želiti izgubiti, dobiti ili zadržati trenutnu tje